Hi, everyone !

Một đêm mất ngủ... Có những lúc bạn như con nghiện ấy, mắt cứ mở thao láo mà chẳng thể nào nhắm lại được. Loay hoay »